Kami ay nag-hatid ng produkto ng WazaCover na ang modelo ay Ask21 sa Unibersidad ng Aoyama gakuin sa departamento ng pang himpapawid.

Kami ay nag-hatid ng produkto ng WazaCover na ang modelo ay Ask21 sa Unibersidad ng Aoyama gakuin sa departamento ng pang himpapawid. Para sa Pag-unlad ng mga takip, sa Unibersidad ng Aoyama Gakuin, Sa lahat ng nakatapos sa eskwelahan na ito, sa opisyal ng eskwelahan , lahat ng nasa samahan ng Glider sa Unibersidad ng Rikyu,sa samahan ng Glider sa Unibersidad ng Hosei at sa iba pa., Maraming salamat sa inyong pakiki-pag tulungan. Mula sa mga tauhan ng Waza Cover, kami ay nag-papasalamat mula sa aming puso. Nakumpleto na ang magandang takip, na lahat ay may-roon sa iisang uri nito. Hindi tinatablan ng tubig, may-roong napaka-husay itong tela na nala-laparan,[…]