Report of Messe Nagoya 2016

Sa Messe Nagoya 2016, maraming dumagsang kostumer sa aming WAZA-COVER Booth. Nais naming magpasalamat dahil kami ay nakatanggap ng maraming request at mga order galing sa mga kostumer. Para sa teknolohiya at magandang kalidad ng pagka-stretch ng tela ng WAZA-COVER, kami ay naghahanap pa ng iba pang mapag-gagamitan nito. Sa ilalim ng WAZA-COVER na may iba’t-ibang kategorya katulad ng kotse, glider, eroplano at helikapter, nais naming maibigay ang kaginhawahan at kaligtasan para sa mga kostumer. Sa susunod na taon, kami ang nagpaplano sa paggawa ng “motorcycle cover”, dahil sa marami naming natanggap na request. Sa karagdagan, nais pa naming gumswa ng iba pang mga kategorya ng aming produkto. Ang WAZA-COVER[…]