Impormasyon tungkol sa pagbili

Konbensyon tungkol sa tiyak na kalakalan ng batas

Ang dealer Patec Japan INC.
Operating Officer Masao ISHIZUKA
Postal Code 3510035
Lugar 2F Nakazawa-BDG, 3-1-44 Asashigaoka, Asaka-city, Saitama-Pref, Japan
Telepono +81-48483-4444
FAX +81-48483-4344
E-Mail info@waza-cover.com
Website http://waza-cover.com/ph_tg/
Presyo ng mga produckto Depende sa produkto
Iba pang singil Singil sa mga padala sa ibang bansa
Paano umorder - Tungkol sa iyong order
Para sa mga order, mayroong "Impormasyon tungkol sa iyong pagbili" sa footer seksyon ng site, at "Makipag-ugnay sa Amin" sa bawat pahina ng site.
Matapos tiyakin ang iyong order, makikipag-ugnay kami sa iyo tungkol sa petsa ng paghahatid at ang halaga.

- Para sa mga karagdagang katanungan
Kung mayroon kang anumang mga katanungan na nais mong suriin, mangyaring magpadala ng mensahe mula Inquiry na seksyon sa HOME screen.
Paraan ng pag-bayad Paraan ng pagbabayad ay nagsisilbing bank transfer pagkatapos ng pagdating ng produkto.
Darating anf iyong order pagkatapos ng 7 araw pagkatapos mai-transfer ang pera sa bangko.
Sa karagdagan, ang transfer fee ay sagutin ng kostumer.

Sa kaso ng mga order mula sa ibang bansa, ito ay pag-areglo sa credit.
Deadline ng bayad Sa loob ng 7 araw pagkatpos maresibuhan ang produkto.
Oras ng pagpapadala - Oras ng paghahatid
Makikipag-ugnay kami sa iyo para sa paghahatid na oras upang tiyakin ang mga order ma tinanggap ng kumpanya.
Karaniwan, kami ay naghahatid ng mga kalakal ng mga 3 araw mula sa pagtanggap ng iyong order.
Mga bakasyon,katapusan ng taon at bakasyon ng bagong Taon, sa kaso ng pagitan sa mga pista opisyal tulad ng Obon na bakasyon ay may mga oras na ang petsa ng paghahatid ay mas mabagal kaysa sa karaniwan.
Bilang karagdagan, mayroong mga kaso na ang pagpapadala ay maaaring maantala dahil sa availability.
Sagutin ng aming kumpanya ang pagpapadala kung maantala ang mga order kaya't mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng e-mail sa panahon ng kargamento ng mga kalakal. Maaari mong suriin ang mga kontratista paghahatid at slip number.
Para sa mga order mula sa ibang bansa, mayroon kaming gabay mula sa site na Ingles.

- delivery
Mangyaring ipaalam sa amin nang maaga kung ikaw nga tukuyin ang isang delivery time zone.
Kahit na sa kaso ng mga ships upang tukuyin ang mga oras ng paghahatid, ang rehiyon at ang panahon, dahil sa mga pangyayari tulad ng mga kondisyon ng trapiko, mangyaring maunawaan na ito ay maaaring hindi magagawang upang maihatid ang petsa ng pagdating at oras na iyong pinili.
Pag-balik at Pag-palit Patungkol sa pag-balik at pag-palit sa pamamagitan ng kaginhawahan ng aming mga kostumer,makipag-ugnayan sa amin sa loob ng 7 araw matapos ang pagdating ng produkto, mangyaring ibalik sa address sa itaas.
Kung ang panahong ito ay wala nang bisa, ang produkto na nais ibalik ay hindi tatanggapin, mangyaring maunawaan nang maaga.
Ang mga pstage repayment at ang komisyon sa mga kaso ng ibinalik na produkto, sagutin ito ng kostumer.
Para sa mga may depektong produkto Kung may problema ang aming mga podukto katulad ng iba ang naipadalang produkto, papalitan namin ito ng bago kung may responsibilidad ang aming kumpanya.
Ang mga bayarin sa pag-papadala ay aming sagutin.
Mangyaring kontakin kami sa loob ng 14 na araw pagkatapos matanggap ang produkto, at pakibalik na lamang sa pamamagitan ng cash-on-delivery.


Top of Page


Mga iba pang gustong ikumpirma

Ang kumpanyang nagpapadala Ang domestic delivery na kumpanya ay Sagawa Express.
Ang pagpapadala kahit saan sa loob ng bansa ay walang bayad.
Sa kaso ng mga order mula sa ibang bansa, ito ay International Speed Mail (EMS).
Para sa EMS na selyo, maaring sagutin ang aktwal na gastos.

Kung nais mong tukuyin ang paghahatid ng oras ng pagpapadala, mangyaring tukuyin kapag umorder.
Para sa mga pangyayari tulad ng mga kondisyon ng trapiko, mangyaring maunawaan na ito ay maaaring hindi magagawang maihatid sa petsa ng pagdating at oras na iyong pinili.
Sukat at bigat ng packaging Sa pagsasaalang-alang sa laki at bigat ng packaging, ito ay nakalista sa bawat pahina ng produkto.
Kasama ang pagbabago tungkol sa mga kalakal, mayroong isang kaso kung saan laki ng packaging at bigat ay maaaring magbago nang walang abiso
Para sa pagpapadala ng e-mail Contact number o e-mail address na nakalista sa oras ng iyong order, inirerekumenda namin ang e-mail address ng iyong PC.
Kung nais mong makipag-ugnayan gamit ang libreng e-mail address lamang, paki-tandaan na minsan ay may posibilidad na mapunta ito sa junk mail.
Kung nais mong makipag-ugnay mula sa isang mobile phone e-mail address, "@ waza-cover.com" ang aming domain at maaaring makatanggap e-mail mula dito maring salamat.
Tulad ng facebook o Twitter, ito rin ay posible na makipag-ugnayan sa iyo mula sa aming SNS site.
Laman ng mga katanungan Nilalaman at may kaugnayan lamang sa mga produkto ng kumpanya at ang iba't-ibang pagtatanong lamang ang aming sinasagot.
At kung magpaparatang ng hindi totoo sa kumpanya o kalakal at ito ay hindi tumutugma sa mga nilalaman ng mga naturang malicious mischief.
Mga Pag-iingat Mayroong ''instruction manual" para sa lubos na maunawan maigi ang mga nilalaman ng produkto at ang tamang paggamit nito.
Personal na impormasyon Ang personal na impormasyon mula sa mga customer ay naka-ayos para sa mga pagpapatakbo ng kumpanya, ito ay mahigpit na pinamamahala ng atensyon ng kumpanya.
Hangga't ito ay hindi nakasalalay sa mga magandang dahilan ng mga batas at regulasyon, ang pagkuha ng mga impormasyon ng walang pahintulot sa tao, hindi ito dapat isiwalat at magbigay ng personal na impormasyon sa isang third party.
Mangyaring tingnan ang patakaran sa privacy para sa karagdagang impormasyon.
Tungkol sa resibo Sa totoo lamang, ang pag-isyu ng resibo ay hindi maaaring gawin, mangyaring maunawaan.
Dahil ang mga sumusunod na dokumento ay isang opisyal na resibo na matatagpuan sa paningilan ng buwis o tax office. Hinihiling namin na iyong ang gamitin.

- Bank transfer
Ito ay ini-issue sa bangko o ng ATM at nandoon ang "transfer slip"
Panahon ng garantiya Ang panahon ng warranty ay isang taon mula sa petsa ng pagbili na inilarawan sa warranty card. ( Para sa glider cover, ang panahon ng warranty ay dalawang taon.)
Kung ikaw ay makaranas ng problema sa pagpapadala ng mga produkto, mangyaring makipag-ugnay sa amin.
Hangga't ito ay sa loob ng panahon ng warranty, kami ay magsagawa ng pagsusulatan ng exchange o magkumpuni ng walang bayad.
Pagpapadala na nabuo sa oras na iyon, mangyaring ibalik sa pamamagitan ng Cash-on-delivery.

[Sa loob ng warranty na panahon sa mga sumusunod na kaso ito ay libre sa bayad. ]
  - Kung makaranas man ng problema sa mga sa owner's manual at sa warranty card.
  - Kung makaranas ng problema sa produkto sa pamamagitan ng pagtaas ng mga parte sa katawan ng kotse or fuselage.
  - Kung ang pinsala na dulot ng lindol at bagyo, sunog, tulad ng upang maiwasan kaya walang natural na kalamidad o problema ay nangyari.
  - At iba mga iba pa, kung ang pinsala na dulot ng iyong sadya o kabiguan na nangyari.
Para sa pag-sasaayos Ang costs at freight cost ng mga kalakal na may kaugnayan sa repair, pagpapabuti o improvement sa takip dahil sa ang kaginhawahan ng aming mga customer magbayad kami sa iyo.
May mga bagay na masusuportahan namin sa pag-repair at pag-improve at may mga pagkakataon din na hindi.
Mangyaring makipag-ugnay sa amin para sa karagdagang impormasyon at sa aming mga tauhan.
Sa ganitong kaso, maaaring ito ay mas madali upang matukoy na maaari kang magpadala ng simpleng mga guhit at mga larawan.
Ang aming tugon kung may problemang magaganap - Suporta ng paraan
Kung nakakaranas ka ng isang problema sa mga cover, at ang mga prinsipyo ng pagtatangka na maiayos , maaring malutas itp sa pamamagitan ng paggamit ng e-mail, telepono o mail.
O magkaroon ng pangangailangan ng madaliang pagkilos, sa kaso o magkaroon ng aming malubhang kapabayaan, o emergency response ay kailangan, kami ay tumugon kaagad.

- Disclaimer
Ang Company ay hindi maaaring akuin ang responsibilidad kung kang anumang mga problema sa na ay hindi pinansin ang mga nilalaman na nakapaloob sa "Impormasyon tungkol sa iyong pagbili" ay nangyayari.
Bilang karagdagan, kahit na isang problema dahil ito ay ginamit sa isang estado kung saan doon ay isang kabiguan o madepektong paggawa sa mga produkto ay nangyayari, kami ay hindi mananagot.
Tungkol sa link Ang link site ay libre. Pag-mumultahin kapag naglagay o ginamit ang anumang link sa site.
Mangyaring kontakin kami tungkol sa link.
Made-to-order Mangyaring kontakin kami kung gusto nyo ng special na order na kumokoresponde sa pagbabago o pagpapaganda ng accessories.
Kukunsultahin namin ang nilalaman at ang oras ng pagpapadala pati narin ang presyo ng mga special orders.


Top of Page


Mga Pagiingat

Pagpapalit ng takip
- Ang antenna at sulok poste projections ng, atbp, mangyaring mag-attach ng isang cover mula sa mga bahay o fold.
- Mga alikabok, putik, atbp, mangyaring huwag i-install sa estado na kung saan ang katawan ng sasakyan ay marumi.
 Ito ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa katawan ng napinturahang balat.
- Dahil ang takip ay sakto sa hugis ng katawan ng sasakyan,kung ilalagay ito ng pabalik-balik o sa kaliwa at kanan, hindi maaaring ma-install dahil ito ay magiging masikip.
 Mangyaring ikabit ito habang tinitignan ang tamang position ng takip.
 Gayundin, mangyaring huwag piliting ilagay o ikabit ang takip. Ito ay magiging sanhi ng pagkasira ng takip.
Pagaalis ng takip
- Kung aalisin ito sa katawan ng kotse at nasa estado na kung saan ang takip ay basa dahil sa ulan, mangyaring ilagay ang takip kung saan ito ay matutuyo.
- Kung hindi itp nagamit ng matagal na panahon, alisin ang kahalumigmigan o moist na nakakakabit sa buong takip, mangyaring panatilihing tuyo ito.
 Ang lokasyon ng imbakan or storage location ng kapaligiran,maaari itong maging sanhi ng amag at amoy.
Mga panganib
- Kung ang takip ng sasakyan ay nakakabit, manyaring ikabit ito sa mababang temperatura katulad ng init ng mapler o pambalabal sa leeg.
 Gayundin ang engline tulad ng mga sasakyang panghimpapawid at helicopters, mangyaring ilakip mula sa mababang temperatura.
 Kapag tumataas ang kaliwang pabalat sa estado kung saan mataas ang temperatura , may mga pagkakataon na ang tela ay maaaring nasira.
- Mangyaring huwag simulan ang engine habang suot ang takip o ang cover.
- Kung hihilahin ang kotse, mangyaring alisin ang takip.
 Kung ikaw ay nasa sa labas ng anumang pagkakataon, ito ay napaka-mapanganib na maaaring maging mapanganib din sa mga sumusunod na sasakyan at sa mga nakapaligid.
Mga babala
- Kung mayroong bagyo, kidlat, malakas na hangin, bugso ng hangin, buhawi atbp., mangyaring wag ikabit o alisin ang takip kung nasa ganung kalamidad.
 Kung ganun ang sitwasyon at ang kostumer ay nasaktan o may nangyring sira, ang kumpanya ang magiging responsable dito.
- Mangyaring wag maglagay ng waterproof spray, paint thinner o kahit na anong kemikal sa takip dahil ito ay magiging sanhi ng pagbabago ng kemikal, mantsa, pagiiba ng kulay at pagkapangit ng takip.
 Kahit pa ito ay makaaapekto sa katawan ng tao, ang kumpanya ang magigigng responsable dito.
Mga Pagiingat
- Ang aming mga produkto ay hindi isang bagay na maaaring ganap na maprotektahan ang sasakyang panghimpapawid at ang katawan ng kotse sa anumang kaso.
 May mga ilang mga gasgas dahil sa pagkiskisan, maaaring hindi magamit ang tungkulin ng tela at ibang parte dahil sa pagtatagal ng panahon.
 Ito ay hinihiling na pana-panahong susuriin ang katayuan ng mga produkto, mangyaring ipasa ito ng ligtas sa amin.
- Mangyaring huwag iwanan ng matagal na nakasuot ang takip.
 Ito ay magpapahintulot sa isang "crack", "pagkawala ng kulay", "mantsa", "magkaroon ng amag" na mabuo sa ibabaw ng katawan ng sasakyan, ang kumpanya ay ang magiging responsable dito.
- Ang takip ay sumasailalim sa isang water-repellent, hindi tinatagusan ng tubig, ngunit ang epekto ay hindi inilaan na magtatagal nang pang-habangbuhay.
 Sa karagdagan, ang sinulid na ginamit namin, na kung saan ito ay water repellent, ay hindi ginagarantiya ng isang permanenteng epekto, ito ay hindi ganap na garantiya na makakapasok ang tubig sa loob ng tahi.
- Mangyaring huwag ikabit ang takip sa isang estado kung saan ang katawan ng kotse ay marumi.
 Ito ay magiging sanhi ng pinsala sa katawan ng kotse at sa mga sasakyang panghimpapawid.
- Ang pabalat ay para sa mga pribadong sasakyan.
 Sa kaso ng ang parehong modelo ngunit iba ang tatak at kahit ang henerasyon ng mga modelo o alinman ay hindi magkakasya.
 Sa kasong ito, kahit na sa hindi inaasang kaganapan na pinsala ay mangyari, ang kumpanya ay magiging responsable para sa mga ito.
- Kapag ilalagay ang cover, mangyaring siguraduhin na nakaayos sa tamang punto.
 Kung hindi ito naiayos at may problemang maganap, ang kumpanya ay magiging responsable para dito.
- Tulad ng paghila sa cover, mangyaring huwag mag-lagay ng isang malakas na puwersa.
 Sa anumang pagkakataon na nasira, kahit na ang mga customer ay nadamay sa pinsala, ang kumpanya ay magiging responsable para sa mga ito.
- Ang mga presyo ng mga produkto ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.
- Wastong pangngalan tulad ng mga pangalan ng produkto ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang mga kumpanya.
- Ang kulay ng produkto ay maaaring mag-iba mula sa aktwal depende sa iyong browser.
 Bilang karagdagan, mayroong ilang mga kaso na ang mga kulay ay maaaring mag iba depende sa aming photography at pagproseso.
- Ang panahon ng sale ng mga produkto ay maaaring wakasan nang walang abiso.
- Kung ikaw ay maglalagay ng isang roof carrier at roof box, ito ay hindi kakasya sa takip o cover.
- Kung nag-install ka ng isang malaking bahagi ng aero kumpara sa tunay na produkto, may kasong hindi naiaangat ang cover.
Iba pa
- Ang aming mga produkto, medikal na kagamitan, nuclear kapangyarihan kagamitan, na ginagamit sa tao buhay-pagbabanta aparato tulad ng mga digmaan at mga armas ay hindi inilaan.
 Ang mga resulta ng paggamit ng mga produkto, aksidente, sunog, o kahit na kung tulad naganap panlipunan pinsala, din ay maaaring hindi ipalagay anumang responsibilidad sa aming kumpanya.
 Notes maging mahusay na basahin mo, mangyaring ligtas na paggamit.
- At mga produkto ng site na ito, at mga produkto para sa mga Hapon merkado, may mga produkto para sa ibang bansa merkado.
 Pangalan ng Produkto at katawan hugis kahit na sa parehong kotse, pakitandaan na mayroong isang kaso kung saan ang laki ng katawan ay naiiba.
- Gamitin ang mga produkto sa mga estado kung saan sumasang-ayon sa nilalaman ng "impormasyon tungkol sa iyong pagbili".
 Kung ang pinsala sa katawan ng sasakyan at ang iyong sarili ay nangyari din, mga kalakal at ang kanyang sarili kusa na sabihin dahil wala sa kumpanya ang pinsala sa katawan ng sasakyan, kung may mga negatibong epekto, tulad ng sa pamamagitan ng eksperimento at pag-verify, mangyaring maunawaan na ito rin ang gumaganap bilang ipagpalagay na ang lahat sa aming mga responsibilidad.

Top of Page