User’s voice

"S"Sinyou Bank galing saitama Pref Japan
HONDA FIT Cover

Ako ay umorder ng takip para sa aking sasakyan para sa komersyal na mga sasakyan. Dahil wala akong sapat na oras para maglinis ng sasakyan, Nang dahil sa WAZA, ang aking sasakyan ay hindi na nagiging marumi at iwas sa alikabok. Walang pag-alala sa panahon ng bakasyon at tuwing sabado't linggo dahil alam kong ang WAZA ang magpo-protekta ng aking kotse.
Ginang Kimura galing sa Saitama Pref
HONDA FIT Cover

Dahil ang garahe ko ay walang bubong, sa tulong ng takip na ito ang aking sasakyan ay hindi nadudumihan at dahil dito ako ay natutuwa at nasisiyahan. Ang takip ay iniipit lamang sa trunk at hihilahin lamang ito para takpan ang sasakyan kahit na hindi ito ginamitan ng tali. Lahat ay natatakpan nito, kaya kaya nitong protektahan lahat. Ito ay madaling ikabit. Ang mahusay na teknolohiya na hindi ginamitan ng tali. Ito ang teknolohiya ng WAZA!
Ginoong Horigome galing sa Saitama Pref Japan
TOYOTA PRIUS Cover

Nagtanong ako para sa pag-gabay galing sa gumawa ng takip at madali akong nakatanggap ng takip. Ako ay nagulat na mabilis kong matanggal ang yelo noong tag-yelo. Kahit na hindi ako gumamit ng tali o goma para ayusin ang takip, hindi ito mabilis maalis kahit na malakas ang hangin.
Ginoong Yuge galing sa Saitama Pref Japan
TOYOTA AQUA Cover

Ginamit ko yung pantakip dati. Natuklasan ko na ito ay mahusay at ito ay madaling isuot at hindi madaling maalis sa matinding hangin.Kaya kong ilagay ang takip sa loob ng isang minuto. Hindi ako nagaalala kahit sa malakas na hangin. Bukod pa dito, ang buckle ay walang gamit. Dahil ang takip ay akma sa katawan at ito ay malamig, ito ay magandang reputasyon sa mga kapit-bahay.