Nagawa na ang takip na Beechcraft Bonanza E33.

Nagawa na ang takip na Beechcraft Bonanza E33.
Ang sasakyang panghimpapawid na Beechcraft E33 ay ginawad ng Japan Airlines Corporation sa Gifu prefectural Technical High School. Ginagamit ng eskwelahan ang sasakyang pang-himpapawid na ito bilang materyal sa pag-tuturo.

Natanggap namin ang isang order para sa E33 na takip mula sa Gifu Technical High School.
Ito ay itinampok ng Waza-Cover , ito ay kumakasya ng maganda sa sasakyang pang-himpapawid, ito ay matibay laban sa hangin at ulan, madaling ikabit at tanggalin, natapos ito bilang isang magandang takip.
Ito ay kasalukuyang naka-kabit sa sasakyang pang-himpapawid na naka-tigil sa lugar ng Gifu Technical High School.


 
 
 
 
 
=========================================
Please visit our SNS site!
=========================================
 
facebook twitter youtube facebook