Ang WazaCover para sa model ng Motor Falke ay nakumpleto na at naihatid sa Makabe Gliding Field.

Ang WazaCover para sa model ng Motor Falke ay nakumpleto na at naihatid sa Makabe Gliding Field. Para sa ika-uunlad ng cover, si Mr. Masamichi Harada, Janet Co., Ltd, Japan Airlines Gakuen ay nakipag-tulungan.
Ang empleyado ng WazaCover ay nag-papasalamt sa lahat ng pagsisikap at pakikipag-tulungan na nagawa.

Ang magandang takip, na lahat ay nasa iisang uri ay nakumpleto na.
Kahit na ang propeller at ang Pitot tube ay pinag-sama sama sa takip.
Ang tela nito na nalalaparan at pe-pwede sa kahit na anong uri ng panahon ay napakahusay, lumalaban ito sa ibat-ibang uri ng panahon at ito ay matibay, pangangala-gaan nito ang sasakyang pang himpapawid sa matagal na panahon.
Ang mga empleyado ng WazaCover ay tinitiyak ang kaayusan ng WazaCover kung saan magaling ang cover nito sa pag-suot ng akma at perpekto sa sasakyang pang-himpapawid. Hindi mabigat, hindi gumagamit ng mga pang-kabit tulad ng kurdon o goma.
Ito ay maka-bagong takip na nag-ambag sa kasaysayan ng mga pang-takip sa kasalukuyan.

Maliban na lamang kung hndi ito magaling na klase ng takip, ang pag-tanggal ay mahirap.
Kapag hindi akma ang takip, ito ay magiging mahina laban sa hangin.
Ang pag-tanggal ay mahirap kapag gumamit ng mabibigat na pang-kabit tulad ng goma.
Hindi mapoprotektahan ang sasakyang panghimpapawid maliban na lang kung ang tela nito ay hindi pe-pwede sa kahit na anong uri ng panahon.
Kung hindi maganda ang takip, hindi ka matutuwa na ito ay isuot.
Ito ang konsepto ng WazaCover.
Paki-usap na umasa sa ikatatagumpay ng WazaCover.


 
 
 
 
 
=========================================
Please visit our SNS site!
=========================================
 
facebook twitter youtube facebook