Kami ay nag-hatid ng produkto ng WazaCover na ang modelo ay Ask21 sa Unibersidad ng Aoyama gakuin sa departamento ng pang himpapawid.

Kami ay nag-hatid ng produkto ng WazaCover na ang modelo ay Ask21 sa Unibersidad ng Aoyama gakuin sa departamento ng pang himpapawid.
Para sa Pag-unlad ng mga takip, sa Unibersidad ng Aoyama Gakuin, Sa lahat ng nakatapos sa eskwelahan na ito, sa opisyal ng eskwelahan , lahat ng nasa samahan ng Glider sa Unibersidad ng Rikyu,sa samahan ng Glider sa Unibersidad ng Hosei at sa iba pa., Maraming salamat sa inyong pakiki-pag tulungan.
Mula sa mga tauhan ng Waza Cover, kami ay nag-papasalamat mula sa aming puso.

Nakumpleto na ang magandang takip, na lahat ay may-roon sa iisang uri nito.
Hindi tinatablan ng tubig, may-roong napaka-husay itong tela na nala-laparan, lumalaban sa kahit na anong uri ng panahon, matibay, at pino-protektahan nito ang importansya ng pang-himpapawid sa matagal na panahon
Tinitiyak ng mga tauhan ng Waza Cover na ang straktura ng Waza Cover ay may-roong kahalagahan sa straktura na perpektong kuma-kasya sa pang-himpapawid at hindi mabigat, hindi gumagamit ng pang-tali, tulad ng kurdon at goma. Ang maka-bagong takip na nag-ambag sa kasaysayan ng pang-takip sa kasalukuyan..
Kami ay umaasa para sa ika-uunlad pa ng Waza Cover.

    

    

 
 
 
 
 
=========================================
Please visit our SNS site!
=========================================
 
facebook twitter youtube facebook