Contact or Order

This page is currently being updated.
Please directly contact us by e-mail using the contact information below.
We apologize for the inconvenience.

info@waza-cover.com

Narito ang mga hakbang ng proseso sa pagbili:
– Para sa order para sa kumpanya, mangyaring bigyan kami ng mga detalye ng iyong kumpanya.
– Mangyaring bigyan kami ng isang aktibong numero ng telepono kung saan maaari kang ma-kontak kahit saan.
– Sa kaso ng libreng e -mail address, mangyaring maabisuhan na may mga pagkakataon na ang mail mula sa aming kumpanya ay nauuri bilang “junk mail” .
Kung hindi ka nakatanggap ng email mula sa amin, mangyaring suriin ang iyong spam folder.
Bukod dito, kung ikaw ay nagtatakda ng isang anti- spam na panukala sa iyong mobile phone, mangyaring ayusin sa iyong setting mode nang sa gayon ay maaari kang makatanggap ng mga e-mail mula sa ” info@waza-cover.com “.
– Ang taong namumuno ay babalikan ka sa loob ng tatlong araw mula sa pagtanggap ng “Order request form “.
– Ang paghahatid ng mga “order request form” ay hindi itinuturing ng kumpirmasyon ng iyong order.
– Mangyari lamang na maghintay para sa mga tugon sa aming mga kinatawan.