Ang WazaCover para sa model ng Motor Falke ay nakumpleto na at naihatid sa Makabe Gliding Field.

Ang WazaCover para sa model ng Motor Falke ay nakumpleto na at naihatid sa Makabe Gliding Field. Para sa ika-uunlad ng cover, si Mr. Masamichi Harada, Janet Co., Ltd, Japan Airlines Gakuen ay nakipag-tulungan. Ang empleyado ng WazaCover ay nag-papasalamt sa lahat ng pagsisikap at pakikipag-tulungan na nagawa. Ang magandang takip, na lahat ay nasa iisang uri ay nakumpleto na. Kahit na ang propeller at ang Pitot tube ay pinag-sama sama sa takip. Ang tela nito na nalalaparan at pe-pwede sa kahit na anong uri ng panahon ay napakahusay, lumalaban ito sa ibat-ibang uri ng panahon at ito ay matibay, pangangala-gaan nito ang sasakyang pang himpapawid sa matagal na panahon.[…]

Ang WazaCover para sa Lexus RX ay nakumpleto na.

Ang WazaCover para sa Lexus RX ay nakumpleto na. Bukod sa iba pang sikat na SUVs sa buong mundo, una naming pinili ang Lexus RX. Ang WazaCover ay ba-bagay sa napakagandang sasakyan tulad ng Lexus na may dignidad at may natatanging ganda sa pakiramdam. Ang WazaCover ay sumusukat ng tama sa katawan ng sasakyan nang walang limitasyon at ipapakita nito ang magagandang linya ng sasakyan. Ang sukat ng takip nito ay patunay na kaya nitong sanggain ang malalakas na hangin Hindi kami gumamit ng kahit na anong pang-kabit tulad ng kurdon at tali. Isuot lang! Aabutin lang ng 20 minutos. Ito pa rin ay mayroong matibay na pang kabit na[…]